Fysico-chemische reiniging van niet-gevaarlijke afvalstromen en bodemmaterialen

Waterscheidingstechniek

Top-Mix Recycling is uw partner in het reinigen van inerte afvalstoffen uit diverse afvalgerelateerde sectoren (o.a. bouw, metaal, recycling, demontage, opslag, landbouw enz.). Met een op maat uitgebalanceerde waterscheidingstechniek wordt een uiteenlopend gamma aan (verontreinigde) materialen, overschotten, puin en residu’s op een professionele en milieuvriendelijke manier gereinigd. Onder deze substanties verstaan we o.a. sorteerzeefresidu’s, sorteerzeefzanden, bodemassen, gronden, puinstromen en shredderresidu’s.

Circulair concept

Top-Mix Recycling hergebruikt alle afvalwater vanuit het productieproces, waardoor sterke milieuhygiënische targets en criteria gehaald worden. Alle reststoffen worden namelijk opnieuw ingezet in het systeem; wij bouwen dus het circulaire concept (kringloopeconomie) verder uit in zowel Vlaanderen als daarbuiten.

Kade-infrastructuur

Wij beschikken over een kade langs het kanaal Gent-Brugge-Oostende en promoten dan ook graag het aanbrengen van afvalstromen in bulk via deze waterweg. Transport over water bespaart vele voertuigkilometers en vrachtwagenbewegingen, wat een grote ecologisch impact heeft en vele logistieke optimalisaties/flexibiliteit biedt.

Productie van secundaire grondstoffen

In een wereld waar primaire grondstoffen schaarser worden, draagt Top-Mix Recycling - met een afvalverwerkingscapaciteit van minimaal 200.000 ton op jaarbasis - bij aan het luik van hergebruik van gerecycleerde grondstoffen. Wij zetten materialen als zand, grind en stenen om in kwalitatief hoogwaardige producten voor betongerelateerde industrieën, wat de noodzaak aan primaire ontginning beperkt. Wij beschikken daartoe over de nodige grondstofverklaringen. Enkele voorbeelden van door Top-Mix Recycling geproduceerde secundaire grondstoffen:

  1. Gereinigde gronden voor gebruik als bouwkundig bodemgebruik (onderfunderingen, dijklichamen...);
  2. Gronden voor gebruik als bodem;
  3. Gereinigde en gekalibreerde granulaten als secundaire niet vormgegeven bouwstof;
  4. Gereinigde en gekalibreerde granulaten als secundaire grondstof voor o.a. de betonsector.

Heeft u vragen?

info@top-mixrecycling.be  +32 (0) 59 70 00 89